Sävellyskilpailu / Composition Competition


Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien sävellyskilpailu 2018–2019

Helsinki Academic Male Choir KYL’s composition competition 2018–2019


Kilpailun voittajat

(päiv. 1.6.2019)

Kilpailuun osallistui nimimerkeillä 28 säveltäjää 29 teoksella. Kilpailun voittajateokset palkitaan ja esitetään 9.11.2019 Musiikkitalon Konserttisalissa osana KYL:n 70v juhlakonserttia.

 1. Ensimmäinen palkinto 2 500 €
  Teemu Tommola (FIN): Somnus (san. Ovidius)
 2. Toinen palkinto 1 500 €
  Rasmus Krigström (SWE): Sonnet 116 (san. William Shakespeare)
 3. Kolmas palkinto 1 000 €
  Niels Burgmann (SWE/FIN): Love’s secret (san. William Blake)
 4. Kunniamaininta puhuttelevan tekstin kirjoittamisesta ja rytmimusiikin keinovarojen ansiokkaasta käytöstä
  Saima Hyökki (FIN): 157 680 (san. Saima Hyökki)

“Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajien sävellyskilpailuun lähetettiin määräaikaan mennessä 29 teosta. Teosten tyylillinen kirjo oli ilahduttavan laaja perinteisen romanttistyylisestä taidemusiikista modernismiin sekä rytmimusiikkiin. Teoksissa käytettiin paljon mielenkiintoisia tekstejä antiikin ajalta nykypäivän runouteen ja säveltäjien omiin teksteihin asti.

Kuoromusiikin eri osa-alueiden ammattilaisista koostuneen tuomariston tehtävä oli haastava ja mielenkiintoinen. Useampikin teos oli lähellä palkintopalliin oikeuttavia pisteitä, mutta voittajateokset onnistuttiin silti valitsemaan selkeästi ja kivuttomasti. Palkitut sävellykset saivat tuomaristolta kiitosta melodisen ja harmonisen substanssinsa lisäksi muodollisesta eheydestä sekä ammattimaisesta kirjoitustyylistä mieskuorolle. Parhaat pisteet saaneista teoksista aisti, että säveltäjät olivat käyttäneet paitsi luovuutta, myös paljon aikaa ja vaivaa sävellystyöhönsä.

Vastaavasti joissakin teoksissa säveltäjien mieskuoro­instrumentin tuntemus vaikutti hieman puutteelliselta: esimerkiksi eri stemmoille korkeita tai matalia ääniä tai monia jakoja erilaisissa dynamiikoissa kirjoitettaessa olisi hyvä miettiä, kuinka helposti toteutettavissa ratkaisut ovat. Myös nuottiin kirjoitetun informaation määrä on hyvä vähintäänkin suhteuttaa tyylilajiin niin, että halutun sointikuvan pystyy näkemään helposti, oli kyse sitten artikulaatiosta, temposta tai dynamiikasta.

KYL:n taiteellisena johtajana ja kilpailun tuomariston puheenjohtajana haluan esittää mitä lämpimimmät kiitokseni kaikille kilpailuun osallistujille ja tuomarikollegoilleni sekä esittää onnittelut palkittujen teosten säveltäjille!”

Visa Yrjölä
Tuomariston puheenjohtaja

N.B. Tuomariston päätös on lopullinen. Tuomaristo ei kommentoi yksittäisiä kilpailuteoksia.

Prize winners

(update June 1, 2019)

The competition received 29 entries from 28 different composers using pseudonyms. The prizes will be awarded and the winning works will be performed in the KYL’s 70th jubilee concert in the Helsinki Music Center on November 9, 2019.

 1. First prize 2,500 €
  Teemu Tommola (FIN): Somnus (lyr. Ovid)
 2. Second prize 1,500 €
  Rasmus Krigström (SWE): Sonnet 116 (lyr. William Shakespeare)
 3. Third prize 1,000 €
  Niels Burgmann (SWE/FIN): Love’s secret (lyr. William Blake)
 4. Honorable mention for thought-provoking lyrics and meritorious use of popular music style
  Saima Hyökki (FIN): 157 680 (lyr. Saima Hyökki)

“Helsinki Academic Male Choir – KYL’s composition competition received 29 entries before the deadline. The style of the submitted works was delightfully varied. The works ranged from traditional romantic art music to modernism as well as to popular music. The various interesting lyrics spanned from ancient Roman texts to modern poetry and texts written by the composer.

The task of the jury — composed of professionals representing different areas of choir music — was both challenging and interesting. Multiple works came close to a position on the podium, but the final selection of the prize-winning works was nevertheless clear and effortless. The jury praised the awarded works for melodic and harmonic substance, consistency of form, as well as demonstrating a professional music writing style for male choirs. The works that received highest points clearly showed that the composers not only put a lot of creativity but plenty of time and effort into their compositions.

In certain works, however, the understanding of the male choir instrument was perhaps inadequate. For example, when writing high and low notes for different voices, or many divisi with varying dynamics, one should carefully consider how easy it is to implement the choices in practice. Also, the amount of information included should be at least in proportion to the musical genre so that the intended sound ideal can be clearly seen in the sheet music, be it articulation, tempo or dynamics.

As the conductor of KYL and the chair of the competition jury, I wish to warmly thank all the participants and my colleagues in the jury. My heartfelt congratulations go to the composers of the awarded works!”

Sincerely,

Visa Yrjölä
Chair of the jury

N.B. The decision of the jury is final. The jury does not comment on individual competition submissions.


Voittajien esittely / Winners’ biographies

(päivitys 4.6.2019 / update Jun 4, 2019)

Teemu Tommola

Teemu Tommola valmistui kuoronjohtajaksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2007. Sävellystä hän on opiskellut Tapani Länsiön ja Tapio Nevanlinnan johdolla. Kehitykselle säveltäjänä ovat olleet erityisen merkityksellisiä elinikäinen kiinnostus kirjallisuuteen, elokuvaan ja kuunnelmaan, monipolviset keskustelut Länsiön kanssa, kollega Kari Turusen lukuisat sävellystilaukset ja jatkuva kannustus sekä hänen oma työnsä kuoronjohtajana. Tommolan viimeaikaiselle tuotannolle on tyypillistä ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten aiheiden käsittely klassisten tekstien ja myyttien kautta. Yleisön ja lehdistön suosikkeja ovat olleet teokset Lähtö Knossoksesta ja Appamādo (sekakuorolle), Fenix (mieskuorolle) sekä Jouluoratorio (naiskuorolle).

(in English)

Teemu Tommola studied choral conducting and composing in Sibelius Academy, graduating in 2007. His development as a composer has been influenced by his lifelong interest in literature, cinema and radio drama, inspiring discussions with his teacher Tapani Länsiö, numerous commissions by his colleague and friend, conductor Kari Turunen, and his own work as a conductor. Tommola’s recent output often deals with topical social and personal issues by means of classical texts and myths. Favourite works amongst audience and press have been Lähtö Knossoksesta and Appamādo (for mixed choir), Fenix (male choir), and Christmas oratorio (women’s choir).

Teemu Tommola (1st prize winner)

Rasmus Krigström

(in English)

Rasmus Krigström, born 1986 in Stockholm, Sweden, started singing in a choir at the age of 5. At the age of 8, he started playing drums and piano. When 10 years old, he started in Adolf Fredriks Music School — a choir school where every class is a choir and practice basically every day in school. He graduated from Stockholm Music Gymnasium at the age of 19 after 9 years in choir schools, when he already sang in some of the best amateur choirs in Stockholm. At the time very into drumming, he attended a summer semester at Berklee College of Music in Boston, drumming performance program. He did his military service as a drummer in the Swedish Royal Army Drum Core.

In Fall 2006, Krigström started singing lead in the barbershop quartet Ringmasters. He attended the Royal College of Music in Stockholm in Fall 2007, studying choral conducting and teaching methods and started arranging more for vocal groups. At this time, he also started working professionally as a choir and ensemble singer, e.g. in the Swedish Radio Choir. Ringmasters became Collegiate World Champions in 2008, 4th place in the world in 2009, third place in 2010, and the group started touring Europe and the US doing shows and giving master-classes and clinics. Krigström spent the Spring of 2011 working as a quartet singer on a cruise ship in the Caribbean.

Ringmasters became International Quartet Champions in 2012, followed by a round-the-world tour. In 2013, Krigström started coaching quartets and choirs in Europe; Ringmasters are also invited as guest teachers at the Harmony University in the US. Currently, Krigström is a BHS certified Music judge, also invited to coach in many places. He is the conductor of Zero8 and A Scalpella, the student chamber choir at Karolinska in Stockholm, and co-director of Pearls of the Sound, from Helsingborg, all while finishing his studies at the Royal College of Music in Stockholm.

Rasmus Krigström (2nd prize winner)

Niels Burgmann

Niels Burgmann, kirkkomuusikko Matteuksen seurakunnassa Helsingissä, on opiskellut kirkkomusiikkia ja urkujensoittoa Piteån musiikkikorkeakoulussa sekä Sibelius-Akatemiassa Helsingissä Mattias Wagerin, prof. Hans-Ola Ericssonin ja Markku Hietaharjun johdolla. Hän suoritti diplominsa 2002. Sibelius-Akatemiassa Burgmann opiskeli myös sävellystä ja hänen teoksiaan ovat usein saaneet palkintoja sekä kansallisissa että kansainvälisissä kilpailuissa.

Urkurina Burgmann konsertoi usein Suomessa ja Ruotsissa ja hän on myös esiintynyt Baltian maissa, Norjassa, Englannissa ja Itävallassa. Hänen mielenkiintonsa sointia ja sointiväriä kohti on kuultavissa varsinkin hänen myöhäisromantiikan ja modernin musiikin tulkinnoissaan.

Burgmann toimii myös Västnyländska kammarkörenin ja helsinkiläinen Guf-körenin kuoronjohtajana. Häntä pyydetään usein kamarimuusikoksi projekteihin ja hän konsertoi säännöllisesti oboisti Keijo Silventoisen sekä huilisti Erica Nygårdin kanssa.

(in English)

Niels Burgmann, the organist in St. Matthews church in Helsinki, studied church music and organ at the music college in Piteå, Sweden, and at the Sibelius Academy in Helsinki, Finland, for Mattias Wager, prof. Hans-Ola Ericsson and Markku Hietaharju. He gained his diploma in 2002. At the Sibelius Academy, Burgmann also studied composition and his works have been awarded in competitions nationally and internationally.

As a solo organist Burgmann often gives concerts in Finland and Sweden and has also appeared in the Baltic states, Norway, England and Austria. His interest in timbre and sound colours can be heard especially in his interpretations of the works of the late romantic and modern era.

Burgmann is also the conductor of two chamber choirs. He is often invited to chamber music projects and regularly gives concerts together with oboist Keijo Silventoinen and flautist Erica Nygård.

Niels Burgmann (3rd prize winner)

Saima Hyökki

Saima Hyökki on laulaja-lauluntekijä, joka valmistui Helsingin Ammattikorkeakoulu Metropoliasta musiikkipedagogiksi vuonna 2006. Jatko-opintonsa (YAMK) hän suoritti vuonna 2013 ja toimii tällä hetkellä päätoimisena laulunopettajana Musiikkiopisto Avonian rytmimusiikkilinjalla. Hyökki on toiminut laulajana ja sovittajana Lauluyhtye Viidessä sekä sijaisena muun muassa lauluyhtyeissä Adiemus Singers, Human Organ ja Rajaton.

Suomalaisessa yhtye- ja kuoromaailmassa Saima Hyökki on tullut laajalti tunnetuksi myös sovitustyöstään. Se käsittää useita tilauksia yhtyeille ja kuoroille, joista mainittakoon Philomela, EMO Ensemble, Ylioppilaskunnan Laulajat ja Rajaton. Sovittamisen ja opettamisen lisäksi hän on kysytty lauluyhtyekouluttaja sekä toimii kuoronjohtajana espoolaisessa Sointu-viihdekuorossa. Tammikuussa 2018 Saima debytoi sooloartistina itse säveltämillään ja sanoittamillaan kappaleilla. Häntä on tähän mennessä päästy kuulemaan Helsingin lisäksi muun muassa Tampereella, Kaustisella ja Turussa.

(in English)

Saima Hyökki, a singer-songwriter, graduated from the Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki, Finland) as a music pedagogue in 2006, and got her Master’s in Music degree in 2013. She currently works as a full-time singing teacher at the Music Institute Avonia. Hyökki has been a singer and an arranger for the vocal group Viisi, as well as a substitute singer in vocal groups: Adiemus Singers, Human Organ and Rajaton.

In the Finnish vocal group and choir scene, Saima Hyökki has also become widely known for her arrangements. They includes several commission for bands and choirs such as Philomela, EMO Ensemble, YL Male Voice Choir and Rajaton. In addition to arranging and teaching, she is a well-known vocal group trainer and conducts the Sointu entertainment choir in Espoo. In January 2018, Hyökki debuted as a solo artist performing self-written songs. In addition to Helsinki, she has performed in Tampere, Kaustinen and Turku among others.

Saima Hyökki (kunniamaininta)
Kuvaaja: Tiina Nurmenniemi

Kuorosta

Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat — KYL on yksi Suomen johtavista mieskuoroista. Kuoron taiteellisena johtajana on vuoden 2018 alusta lukien toiminut kuoronjohtaja Visa Yrjölä. Vuonna 2019 KYL juhlii 70-vuotista taivaltaan.

KYL ammentaa energiansa nuorista miehistä, joilla on läpi kuoron pian 70-vuotisen historian ajan ollut palo etsiä sävelten ja tekstin yhteistä voimaa ja syvintä olemusta. Ohjelmiston omaksuminen teknistä suorittamista syvemmällä tasolla on KYL:n toiminnassa keskeistä. Kappaleiden taustalla olevia tekstejä, niiden tarinoita, tunnetiloja ja maisemia pohditaan aktiivisesti.

KYL 70 vuotta

KYL perustettiin vuonna 1949 Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan laulua harrastaneiden opiskelijoiden toimesta. Kuoro on ponnistanut kauppatieteilijöiden laulukerhosta Suomen mieskuorojen eturiviin heittäytymällä toimintansa alusta asti aina ennakkoluulottamasti kohti uusia ja korkeampia tavoitteita.

Juhlavuoden kunniaksi KYL järjestää 9.11.2019 Musiikkitalon Konserttisalissa juhlakonsertin. Osana juhlakonserttia kuullaan kuorolaisille ja yleisölle merkityksellisiä kappaleita KYL:n 70-vuotisen historian varrelta. Konsertin kruunaa nyt julkaistavan sävellyskilpailun teoksien parhaimmisto.

Sävellyskilpailusta

Juhlavuoden kunniaksi KYL järjestää sävellyskilpailun.

Kuorolle on pitkään ollut tärkeää kannustaa säveltäjiä urallaan ja olla osaltaan viemässä mieskuoromusiikkia eteenpäin. Sävellyskilpailu on luonteva osa juhlavuoden ohjelmaa.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat säveltäjät. Sama säveltäjä voi halutessaan osallistua useammalla teoksella, mutta eri nimimerkkiä käyttäen.

Teosten musiikillinen tyylisuunta on vapaa, ja KYL rohkaisee erilaisia estetiikkoja edustavia säveltäjiä osallistumaan kilpailuun. Tuomaristo painottaa päätöksissään teosten taiteellista omaperäisyyttä sekä käytännön esitettävyyttä.

Kilpailuteosten tulee olla kestoltaan 4–7 minuutin mittaisia a cappella -mieskuorosävellyksiä. Kilpailuteosten on oltava aiemmin esittämättömiä ja julkaisemattomia.

Teosten tekstivalinta on vapaa, mutta tekijänoikeuslain suojaaman tekstin käyttöön on pyydettävä etukäteen kirjoittajan lupa. Teosten teemaa ei ole rajoitettu, mutta KYL kannustaa tekemään musiikkia joka elää tässä ajassa.

Viimeinen päivä lähettää kilpailuteos on 30.4.2019. Teokset lähetetään sähköpostilla nimimerkillä varustettuina osoitteeseen composition2019@kyl.fi.

Säännöt kokonaisuudessaan pdf-tiedostona löydät otsikon alta olevasta linkistä.

Palkinnot

 1. palkinto 2 500 €
 2. palkinto 1 500 €
 3. palkinto 1 000 €

Kilpailussa ei jaeta muita rahapalkintoja, mutta tuomaristo voi halutessaan myöntää erityismainintoja useammillekin teoksille.

Tuomarit

 • Matti Apajalahti
 • Reijo Kekkonen
 • Jaakko Mäntyjärvi
 • Kaija Viitasalo
 • Visa Yrjölä (tuomariston puheenjohtaja)